Nemáme smlouvy s žádnou zdravotní pojišťovnou. Všechny výkony jsou přímo hrazeny pacientem.